حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
حمایت از RFP
ستاد نانو در طی دو سال گذشته تا کنون برای فرهنگ سازی، ترویج و توسعه بازار صنعتی پلاسمای سرد در ایران برنامه هایی را تدوین کرده است که حمایت از پایان نامه ها با قابلیت scale up برای کاربرد در صنعت از جمله آنست. مشارکت هر چه بیشتر اساتید و دانشجویان می تواند تقویت کننده استراتژی های تدوین شده توسط ستاد باشد.موضوعات مبتنی بر نیاز صنعت حوزه فناوری پلاسما درسایت قرار داده شده است که با مراجعه به آن می توانید RFP مربوط به آن را نیز دانلود و مطالعه فرمایید. همچنین نحوه حمایت ستاد درالگوریتم زیر قابل مشاهده می‎باشد. 

filereader.php?p1=main_2e92962c0b6996add


ثبت تقاضای صنعتی


درخواست از طریق ایمیل : 

coldplasama@nanoindustry.ir

ارتباط آنلاین در تلگرام  PlasmaAdmin@