حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
حمایت از صنعت
در راستای حمایت از صنایع در حوزه فناوری پلاسمای سرد  با توجه به نوع صنعت و نیاز آن، حمایت های ذیل را به عمل می آورد:

     ارائه مشاورهای تخصصی رایگان
     حمایت بلاعوض مالی برای امور مهندسی تا سقف ۵۰ درصد
     پرداخت تسهیلات مالی خرید تجهیزات ساخت داخل تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان
     حمایت بلاعوض مالی برای تحقیق و توسعه (با هدف حل مشکل صنعتی ) تا سقف ۵۰ درصد.


ثبت تقاضای صنعتی


درخواست از طریق ایمیل : 

coldplasama@nanoindustry.ir


ارتباط آنلاین در تلگرام  PlasmaAdmin@