حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
تحقیق و توسعه
در شرکتها و صنایع  کارهای خلاقانه‌ای به طور سیستماتیک انجام می‌شود تا به دانش موجود بیفزاید و این دانش را برای ابداع کاربردهای تازه به‌کارببرد. به این مدل فعالیت تحقیق و توسعه میگویند که در آن هدف، توسعه و دستیابی به محصول جدید است و یا ساخت و کشف دانش نوین به منظور توسعهٔ محصولات، پروسه‌ها و خدمات ارزشمند و جدید. صنایع برای آنکه بتوانند همچنان در میدان رقابت باقی بمانند، ناگزیر از انجام تحقیق برای ارتقای کیفیت، کاهش هزینه ها و حصول بازارهای جدید هستند. مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد با تکیه بر متخصصان وکارشناسان دانشگاهی و صنعتی اهتمام ویژه ای به این مبحث داشته است. دلیل این ادعا محصولات پلاسمایی متعددی در مقیاس صنعتی،  نیمه صنعتی و آزمایشگاهی و تحقیقاتی است که تا کنون  برای پاسخگویی به نیازهای صنعت و بازار در شرکت های تحت حمایت این پلتفرم ساخته شده است. . خدمات قابل ارائه در این بخش عبارتند:

تدوین و ارائه دانش فنی برای طرح های صنعتی
کمک به انجام تحقیقات و توسعه کاربردهای پلاسما در راستای پاسخگویی به عارضه های صنعتی 
تدوین و ارائه پروپوزال های مورد نیاز صنعت و برقراری ارتباط بین صنعت ودانشگاه