حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
مشاوره و عارضه یابی
مرکز توسعه صنعتی پلاسمای سرد  با  بهره گیری از کارشناسان توانمند و نیز استفاده از تجربیات متخصصان حوزه پلاسما در داخل کشور، در زمینه مشاوره و عارضه ¬یابی دارای پتانسیل های ویژه  ای می  باشد
این مرکز سعی بر آن دارد تا با مشارکت متخصصین پلاسما و سایر رشته های مرتبط در کشور در کنار توسعه و ارتقاء دانش فنی این فن آوری به ارائه راه حل های نوآورانه برای رفع چالش های صنعتی وترویج بهره برداری تجاری از فنآوری پلاسما بپردازد. ساخت دستگاه مولد پلاسمای سرد برای تحقیقات در صنایع غذایی و کشاورزی، ساخت مولدهای پلاسمای سرد برای افزایش رنگ پذیری، چاپ پذیری و چسبندگی با کاربری صنایع مختلف چون خودروسازی، چاپ و بسته بندی، ساخت دستگاه پلاسمای سرد اتمسفری برای پردازش منسوجات از جمله فن آوری ها و محصولات تولید شده در شرکتهای تحت حمایت این مرکز، و موفقیت در عقد قرارداد بین این واحدهای فنآور و شرکتهای متقاضی همگی در راستای تحقق این امر بوده است.

برقراری ارتباط میان فن آوران این حوزه و صنایع مختلف
ارائه خدمات مشاوره ای و بسته های حمایتی برای رصد و گسترش بازار
خدمات تسهیل پذیرش فناوری پلاسما  به صنایع علاقه مند

از جمله فعالیت هایی است که در بکارگیری توانمندی های بومی دانش پلاسما در حل عارضه های صنعتی نموده است.