حوزه های صنعتـــی
حوزه های صنعتـــی
کاربرد پلاسمای سرد در نساجی
فناوری پلاسمای سرد در صنعت نساجی به عنوان یک فرآیند خشک و دوستدار طبیعت درتقابل با نساجی سنتی قرار گرفته است. اکنون بیش از سه دهه است که پتانسیل فناوری پلاسما برای بهره‌برداری در صنایع نساجی و پوشاک، در تعدادی از مراکز تحقیق و توسعه در دنیا مورد مطالعه کاربردی می باشد. هدف از این پروژه های تحقیقاتی و سرمایه گذاری بر روی ایده های نوآورانه فناوری پلاسما, بهبود مداوم محصولات و بهینه سازی تولید به سمت فرآیند مقرون به صرفه و دوستدار محیط زیست می باشد. تمرکز اصلی تحقیق بر جایگزینی استفاده گسترده از مواد شیمیایی در پردازش منسوجات است که عملیات پلاسما به عنوان جایگزین بهتری با نتایج مشابه به اثبات رسیده است. پلاسمای اتمسفری را می‌توان در خط تولید و در ادامه فرآیندهای اسپری یا عملیات آبی قرارداد. به‌ دلیل حساسیت الیاف و پلیمرهای نساجی به حرارت بالا، استفاده از پلاسمای اتمسفری بدون حرارت (atmospheric non-thermal plasmas) برای تکمیل منسوجات بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد. برای کاربرد و خواصی که پلاسما بر روی منسوجات اعمال می کند بیش از 20 مورد را می توان نام برد؛

افزایش خواص آب دوستی به منظور رطوبت پذیری و رنگ پذیری منسوجات 
تسهیل فرآیند آهار زدایی و حذف پرزهای سطحی منسوجات 
بهبود خصوصیات سطحی و آنتی استاتیک الیاف
بهبود خواص آبگریزی سطح و ایجاد خواص ضدباکتریایی
از جمله این موارد است. 

در پلتفرم توسعه کاربردهای صنعتی پلاسمای سرد، ستاد توسعه فناوری نانو تلاش بر این می باشد که فناوری پلاسمای سرد در صنعت معرفی و به کار گیری آن توسعه یابد.
سازگار بودن هدف صنایع دراستفاده ازفناوری‌های دوست‌دار و سازگار با محیط‌ زیست، با ویژگی‌های این فناوری ازمزیتهای آن است. دراین پلتفرم قصد شده فناوری تر که  با مصرف میزان زیادی آب همراه است با یک فناوری خشک جابجا گردد.
فعال کردن بخش بزرگی از صنایع برای حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان و دور شدن ازتولید برپایه مصرف منابع طبیعی, کاهش ایجاد ضایعات واستفاده ازمواد خطرناک (موادشیمیایی تر)، افزایش ظرفیت تولید، بهبود کیفیت محصولات، بهره گیری ازمواد اولیه ارزان وهمچنین کاهش مصرف منابع طبیعی، آب وانرژی ازجمله اهداف ماست.

منابع:
http://www.apjet.com
www.kalwar.com/en/kalwar-csp
http://www.plasmatreat.com
www.softal.be


ثبت تقاضای صنعتی


درخواست از طریق ایمیل : 

coldplasama@nanoindustry.ir


ارتباط آنلاین در تلگرام  PlasmaAdmin@