حوزه های صنعتـــی
چالش info
 • فرصت تجاری سازی ایده های جدید در مصالح نوین صنعت و ساختمان

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۱۰/۳۰
 • فراخوان سرمایه گذاری طرح های برتر صنعت انرژی مبتنی بر فناوری نانو

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۹/۲۹ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
 • سرمایه‌گذاری در طرح‌های برتر حوزه‌ی محیط زیست مبتنی بر فناوری‌ نانو

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۹/۱۳ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
 • ساخت داروهای ضدگلوکوم برپایه فناوری‌های نوین دارورسانی

  تاریخ شروع :‌ ۱۴۰۰/۰۹/۰۶ تاریخ پایان :‌ ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
حوزه های صنعتـــی

کلمات کلیدی: رنگ­ پذیری؛ اصلاح سطح؛ قابلیت افزایش مقیاس.

فناوری پلاسما کاربردهای فراوانی در حوزه های مختلف صنعتی پیدا کرده است و هر روز بر این کاربردها افزوده می شود. فناوری پلاسما توانسته است در کنار فناوری نانو مشکلات زیادی را در حوزه...

خودرو واحد تجهیزات
بخش آماری