تست عنوان
close
سایت صنعت و بازار
حوزه های صنعتـــی
رویدادهای پیش رو
حوزه های صنعتـــی
فیلم¬ها و قطعات پلیمری دارای کاربردهای فراوان و گسترده¬ای در صنعت به ویژه صنایع خودرو و چرم سازی هستند. استفاده از این نوع پلیمرها اغلب با مشکلاتی روبرو هست که چسبندگی سطحی پلیمرها یکی از مشکلات عمده در کاربرد این مواد در صنعت هست. ایجاد و یا...
نساجی مرکز توسعه نانوکامپوزیت ، رنگ و رزین خودرو
بخش آماری